Condicions Generals D'Ús De La Pàgina Web

La utilització d'aquesta pàgina web així com les dels subdominis i/o directoris (d'ara endavant conjuntament anomenats el "Lloc") queda sotmesa tant a les presents Condicions Generals d'Ús, com a les condicions particulars pròpies (d'ara endavant, les "Condicions Particulars") que, segons els casos, puguin regir la utilització de determinats serveis oferts en aquesta, per tant, amb anterioritat a la utilització dels serveis esmentats, l'Usuari també haurà de llegir atentament tant aquest Avís Legal com, si escau, les corresponents Condicions Particulars.Així mateix, la utilització del Lloc es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions, que posats en coneixement de l'Usuari per DARDANIUS FINANCIAL SOLUTIONS,SL a través del lloc web: Dardanius.com (a partir d'ara, L'EMPRESA) substitueixin, completin i/o modifiqui les presents Condicions Generals d'Ús. Pel mer ús del Lloc o de qualq uera dels llocs inclosos a la pàgina web l'Usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents Condicions Generals d'Ús. Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Lloc , ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text. L'EMPRESA es reserva el dret a realitzar canvis al Lloc sense previ avís, amb objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Lloc o del disseny. Els continguts i serveis del Lloc s'actualitzen periòdicament. Com que l'actualització de la informació no és immediata, us suggerim que comproveu sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits al Lloc. Així mateix, les condicions i termes que es recullen en aquest Avís Legal poden variar, per la qual cosa us convidem a que reviseu aquests termes quan torneu a visitar el Lloc. L'accés a algunes de les seccions o apartats d'aquesta pàgina web us pot redireccionar a altres pàgines de L'EMPRESA, en les quals trobareu així mateix les corresponents Condicions Generals d'Ús i Política de Privadesa, totes elles en línia amb les contingudes en aquesta pàgina.

CONDICIÓ D'USUARI

La utilització del Lloc atribueix la condició d'Usuari del Lloc (d'ara endavant, el "Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses tant en aquest Avís Legal com a la Política de Privadesa.

RESPONSABILITATS DE L'USUARI

L'Usuari es compromet a utilitzar els Serveis del Lloc d'acord amb els termes expressats en aquest Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte. Sense perjudici del que s'exposa a continuació, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el Lloc per a la prestació de serveis, la realització d'activitats publicitàries o d'explotació comercial.

VERACITAT DE LES DADES PROPORCIONADES PER L'USUARI

Alguns dels serveis oferts requereixen el previ registre de l'Usuari, per a la utilització del qual s'haurà de donar d'alta com a Usuari de la web de L'EMPRESA, havent de llegir i acceptar expressament, en el moment anterior a efectuar la seva alta a el servei, les condicions de registre i la Política de Privadesa. Tota la informació que faciliti l'Usuari haurà de ser veraç A aquest efecte, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per al registre i accés a determinats serveis Serà així mateix responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a l'EMPRESA permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari, en tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a L'EMPRESA oa tercers per la informació n que faciliti. Tot aquell que enviï comunicacions a aquest lloc web o als seus propietaris serà responsable del contingut d'aquestes, també pel que fa a la seva veracitat i precisió, no fent-se, per tant, responsable L'EMPRESA de la informació i continguts introduïts per tercers. No obstant això i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, L'EMPRESA es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat per col·laborar de manera activa en la retirada o en la seva cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o interna cional, drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l'usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata al propietari del lloc web.

ÚS DE LES FACILITATS DE MISSATGERIA INSTANTÀNIA (XAT)

L'EMPRESA no es fa responsable dels continguts que, en contravenció a les presents Condicions Generals d'Ús i de qualssevol altres que regulin o puguin regular qualsevol dels serveis oferts a la pàgina web de L'EMPRESA, les parts poguessin enviar-se , sent l'Usuari l'únic responsable de la veracitat i licitud dels mateixos. L'EMPRESA no es responsabilitza de l'ús que es pugui donar ni dels continguts que puguin ser enviats i/o visualitzats a través del sistema de missatgeria instantània (xat ) Cap de les informacions i/o continguts que puguin ser introduïts i/o visualitzats a través d'aquesta facilitat podrà ser entès com a contingut L'EMPRESA ni que L'EMPRESA tingui cap responsabilitat sobre els mateixos.No obstant tot això, es reserva el dret de retirar l'accés a aquesta facilitat en cas de tenir coneixements d'un ús indegut de la mateixa, entenent-se per tal la introducció de continguts il·legals o a la moral ia l'ordre públic, així com en cas de fer-se en ús de la mateixa que sigui o pugui ser perjudicial per a la imatge de la companyia.

ÚS DELS CONTINGUTS DEL LLOC

L'Usuari s'obliga a no utilitzar el Lloc ni els serveis oferts en oa través del mateix per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic, lesives dels drets i interessos de tercers o que de qualsevol altra manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització del Lloc. logos o continguts del Lloc i/o violi en qualsevol forma els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc o dels seus continguts i serveis, serà responsable davant de l'EMPRESA de la seva actuació, als efectes aquí previstos s'entendrà per continguts , sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gr. àfic i codis font En particular, l'Usuari es compromet a abstenir-se de: a)Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb la autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; b)Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de L'EMPRESA o dels seus titulars.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DE PROPIETAT INDUSTRIAL

Tant el disseny del Lloc i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen a L'EMPRESA o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges, logos i melodies, etc., continguts al servidor de L'EMPRESA, en cap moment no es pot entendre que l'ús o l'accés al Lloc i/o als serveis oferts al mateix atribueixen a l'Usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius. L'EMPRESA La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquest Lloc atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega de l'usuari uari d'aquest contingut i l'ús professional del mateix, sempre que els continguts esmentats romanguin íntegres. L'EMPRESA declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb L'EMPRESA a la següent adreça d'e-mail: info@dardanius.com

FRAMES

L'EMPRESA prohibeix expressament la realització de ̈framings ̈ o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Lloc.

PRIVACITAT

L'EMPRESA compleix la LO 3/2018, del 5 desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i amb qualsevol altra normativa vigent en la matèria, i manté una Política de Privadesa sobre les dades personals, en què es descriu, principalment, l'ús que L'EMPRESA fa de les dades de caràcter personal, s'informa a l'Usuari detalladament de les circumstàncies essencials del dit ús i de les mesures de seguretat que s'apliquen a les seves dades de caràcter personal per evitar que tercers no autoritzats puguin accedir-hi. L'EMPRESA podrà utilitzar “cookies”. Les cookies són fitxers de text que els ordinadors envien al seu disc dur per facilitar al seu ordinador un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada. La finalitat de les 'cookies' de L'EMPRESA és personalitzar els serveis que us oferim, facilitant-vos informació que pugui ser del vostre interès. Les cookies no extreuen informació del vostre ordinador, ni determinen on us trobeu. Si tot i així, no voleu que s'instal·li en el vostre disc dur una galeta, sol·licitem que configureu el navegador del vostre ordinador per no rebre-les. Tot i això, li fem notar que, en tot cas, la qualitat de funcionament de la pàgina web pot disminuir

RESPONSABILITATS DE L'EMPRESA

ÚS INCORRECTE DEL LLOC

L'EMPRESA. ha creat el Lloc Dardanius.com per a la difusió de la seva activitat i per facilitar l'accés als seus serveis, però no pot controlar-ne la utilització de manera diferent de la prevista en aquest Avís Legal; per tant l'accés al Lloc i l'ús correcte de la informació continguda en el mateix són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable L'EMPRESA per l'ús incorrecte, il·lícit o negligent que en pogués fer l'Usuari, ni del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan del Lloc i dels serveis.L'EMPRESA tampoc no serà responsable dels perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la suplantació de la personalitat de un tercer efectuada per un Usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del Lloc.

UTILITZACIÓ DELS CONTINGUTS

L'EMPRESA facilita tots els continguts del seu Lloc de bona fe i realitzarà els seus millors esforços perquè aquests estiguin permanentment actualitzats i vigents; no obstant, L'EMPRESA no pot assumir cap responsabilitat respecte a l'ús o accés que realitzin els Usuaris fora de l'àmbit al qual es dirigeix el Lloc, la responsabilitat final del qual recaurà sobre l'Usuari.

VIRUS

L'EMPRESA es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir a l'Usuari l'absència de virus, cucs, cavalls de Troia / troians i elements similars al vostre Lloc. No obstant, aquestes mesures no són infal·libles i, per això, no pot assegurar totalment l'absència dels elements nocius esmentats. En conseqüència, L'EMPRESA no serà responsable dels danys que aquests puguin produir a l'Usuari.

FALLS TECNOLÒGICS

L'EMPRESA ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat del seu lloc i realitzarà els seus millors esforços perquè aquest no pateixi interrupcions, però no pot garantir l'absència d'errors tecnològics, ni la disponibilitat permanent del Lloc i de els serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la manca de disponibilitat i per les fallades en l'accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a LA EMPRESA.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Lloc, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al Lloc o de l'ús dels serveis que s'hi puguin oferir, L'EMPRESA i l'Usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de Barcelona.

LINKS O HIPERENLLAÇOS

L'EMPRESA us facilita l'accés a altres pàgines web que considerem que poden ser del vostre interès. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar-vos la cerca dels recursos que us puguin interessar a través d'Internet. No obstant això, algunes de aquestes pàgines no pertanyen a L'EMPRESA ni es fa una revisió dels seus continguts, per la qual cosa en cap moment no es podrà considerar L'EMPRESA com a responsable de les mateixes, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l'accés o ús de la mateixa. No es permetrà lenllaç de cap pàgina web o duna adreça de correu electrònic al Lloc, excepte amb lautorització expressa per escrit de LEMPRESA. Addicionalment, aquests enllaços hauran de respectar les condicions següents: (a) únicament es podran fer enllaços amb la Home Page o pàgina principal d'aquesta web; (b) l'establiment de l'enllaç no suposarà cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de L'EMPRESA de la pàgina que realitza l'enllaç llevat que així es derivi de la relació contractual corresponent entre les parts. En qualsevol moment, L'EMPRESA podrà retirar l'autorització esmentada al paràgraf anterior, sense necessitat d'al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a suprimir-la immediatament, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l'autorització per part de L'EMPRESA.

DURADA I TERMINACIÓ

La prestació del servei del Lloc i els altres serveis oferts en aquest té, en principi, una durada indefinida. L'EMPRESA podrà, no obstant, donar per acabada o suspendre la prestació del servei del Lloc i/o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment, sens perjudici del que s'hagi disposat al respecte en les corresponents Condicions Particulars, a aquest efecte, L'EMPRESA comunicarà aquesta circumstància a la pantalla d'accés al servei amb un preavís de quinze dies. LA EMPRESA es reserva, així mateix, el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i condicions del Lloc, així com els serveis del mateix i les condicions requerides per a la seva utilització.